Vai catar coquinho.

Apskaidrība

Posted in Filozofija, Grāmatas, Motivācija, Mācības, pardomas, Pašizaugsme, Ticība by liiwa on jūlijs 30, 2008

OSHO – meistaru (garīgo skolotāju) gudrība:

Apskaidrība nozīmē…
1. Nesteigties, nesatraukties un lieki netērēt nevienu dzīves brīdi.
2. Vienmēr dzīvot tagadnē un domāt par pagātni vai nākotni tikai tad, kad tas ir absolūti attaisnoti.
3. Nebēdāties, nenožēlot. Tā ir dziļa izpratne par to, ka katra nožēla ir jauna kļūda.
4. Būt saskaņā ar savu personīgo dabu un ļaut citiem brīvi būt saskaņā ar viņiem atbilstošo dabu.
5. Nepārtraukti, sirsnīgi, veselīgi smiekli, galvenokārt pašam par sevi!

Apskaidrība tā ir spēja…
1. Mācīties gan no augstākstāvošajiem, gan no zemākstāvošajiem, gan no vidējiem, gan no muļķiem.
2. Uzmanīgi klausīties bez jebkāda cita domāšanas procesa, kas mudž prātā.
3. Klusējot sēdēt skolotāja priekšā.
4. Neapslāpēt savas emocijas!
5. Izturēt neciešamas sāpes un bezgalīgus apvainojumu pat nepamirkšķinot aci.
6. Rīkoties nevainojami vienmēr, ikkatru brīdi un saskaņā ar konkrēto situāciju.
7. Brīvi grozīties citu cilvēku sabiedrībā, nezaudējot pašpārliecinātību un nezaudējot savu unikalitāti!

Apskaidrība tā ir…
1. Mīlestība un mīlestība tā drīzāk ir beznosacījuma labestība un labvēlība pret visām radītajām būtnēm.
2. Pilnīga augstprātības zaudēšana, sevis samazināšana līdz nullei.
3. Neļaut sev vērtēt citus.
4. Noskaidrot, ko tu patiesi vēlies darīt, un to izpildi!
5. Zināt savas dzīves mērķi un jēgu un darboties atbilstoši tam katru brīdi.
6. Māksla uzturēt iekšējo klusumu uz visa tā fona, kas valda pasaulē.
7. Dzīvot sabiedrībā, bet sekot, lai sabiedrība nedzīvotu jūsos.
8. Būt vienmēr bezrūpīgā… bezbailīgā … pārgalvīgā noskaņojumā un stāvoklī.
9. Neveidot ieradumus!
10. Vienmēr veltīt sevi tieši tam uzdevumam, kas tiek pildīts dotajā brīdī.

Apskaidrība tā ir izpratne par to, ka
1.Tu radi savu realitāti, tava ticība formē tavu pārdzīvojumu.
2. Nekas nav nejaušs – viss notiek saskaņā ar izvēli.
3. Katra potenciāls ir bezgalīgs.
4. TU – tas ir viss, kas pastāv!
5. Tu esi savs Guru.
6. Tu nevari būt pilnībā apskaidrots.
7. Tas, ko tu redzi jebkurā konkrētā brīdī ir tikai daļa patiesības, tikai viens tās aspekts vai dimensija.
8. Tu nevari nest apskaidrību citiem un neviens nevar apskaidrot tevi.
9. “Ir labais un ir ļaunais” un “nav nedz labā, nedz ļaunā”.
10. Laiks tā ir vislielākā ilūzija.
11. Būtībā nav nekādu uzvedības noteikumu un priekšrakstu, visa dzīve pamatā ir brīva savu personīgo simpātiju un antipātiju izpēte.

Sai Baba, Prasanti Nilajama, 1. janvāris 2008

Posted in Ticība by pandaselephants on aprīlis 5, 2008

Bhagavans Šrī Sathja Sai Baba

Viss ir Viens; Esi vienlīdzīgs ar citiem

Saule uzlec skaidra un mierpilna.

Dienas ir kļuvušas īsākas, un pūš dzestrs vējš.

Lauki ir nobrieduši zeltainas labības.

Kā pērļu vītnes upju krastos plaukst samteņu ziedi.

Zemnieki ir līksmi un dzied.

Pasakainie Sankranti svētki nāk Pušjas mēnesī,

Pildot mūsu mājas ar svaigi ievāktiem graudiem.

(Telugu poēma)

Cilvēks piesaista sev neskaitāmas lietas šajā pasaulē, tomēr, neskatoties uz to, neviena no tām nav ilgstoša. Tās visas ir kā garām slīdoši mākoņi. Tas, kas pēc tavām domām ir pastāvīgs, patiesībā ir gaistošs. Tādēļ, lai sasniegtu ilgstošo, patieso un mūžīgo, pēc tā ir jātiecas.

Bhagavad-Gīta vēsta „Mamaivamso Jivaloke Jivabhuta Sanathana” (mūžīgais Ātma, kurš mājo visās būtnes, ir daļa no Manas Esības). Es esmu tevī, ar tevi, visapkārt tev, virs tevis, un zem tevis. Nav tādas vietas Visumā, kur Dievs nav klātesošs. Līdzīgi, nav neviena vārda vai lietas, kura nepiederētu Viņam. Upanišadas pauž to pašu patiesību teicienos „Easwara Sarva Bhutanam” (Dievs mīt visās būtnēs), un „Isavasyam Idam Sarvam” (visums izplešas Dievā). Nespējot saskatīt šo patiesību, cilvēks skumst: „Kur vien es skatos, redzu tikai cilvēkus; Dievu es nespēju atrast”. „Yad Bhavam Tad Bhavathi” (burtiski: kāda izpratne, tāds iznākums (as the feelings, so are the results) ).

Iztēlosimies, tev mugurā kāds īpašs tērps, tu stāvi pie spoguļa un redzi sevi atspulgā. Tāpat arī tavas domas un sajūtas atspoguļojas apkārtējā pasaulē. Viss ir mijiedarbība, atspulgi un atbalsis. Tava dzīve atspoguļojas ārpasaulē. Tas, ko tu izrunā, atgriežas pie tevis kā atbilde. Bet cilvēki uzskata, ka tas ir kāds cits, kurš saka šos vārdus. Dažādi cilvēki šo patiesību izskaidro atšķirīgi, atbilstoši aforismam „Ekam Sath Viprah Bahudha Vadanti” (patiesība ir viena, bet gudrais piedēvē tai vairākus vārdus). Pilnīgi viss, ko tu redzi šajā pasaulē, faktiski, ir tevis paša atspulgs.

Šajā zālē ir sapulcējušies vairāki tūkstoši cilvēku. Bet visi kopā veido tikai vienu sirdi– tā ir garīgā sirds. Es to neattiecinu uz fizisko sirdi. Diemžēl cilvēki vēl neprot paļauties uz šo kopējo dvēseli, neskatoties uz savu izcilo izglītību.

Par spīti izglītībai un saprātam,

muļķīgi cilvēki nepazīs Savu patieso būtību un

nelietīgi cilvēki nespēs atbrīvoties no savām sliktajām īpašībām.

(Telugu poēma)

Izglītība nav tas pēc kā būtu jātiecas. Tā ir pasaulīga izziņas metode. Šāda veida izglītību mēs iegūstam skolotāja vadībā kādā iestādē. Mūsdienās, visai mūsu izglītībai, vārdiem un runai ir tikai mākslīga rakstura iezīmes. Visa pamatā ir kas dziļāks. Tā ir absolūtā patiesība. Tā nav atrodama izglītībā. Tā ir educare (to bring up, to rear, to guide, to direct).

Izglītība ir pasaulīga, kamēr educare (apskaidrība, apgaismība) ir transcendentāla. Educare nav kaut kas, ko var redzēt ar neapbruņotu aci. Tas dus mūsu sirds dziļumos. Tikai ar apzinātu darbību ir iespējams tai tuvoties.

Kur ir miers? Vai tas ir ārpusē? Nē; vienīgi lauskas ir ārpusē. Miers ir tavā sirdī. Līdzīgi – mīlestība. Mīlestība ir tavā sirdī. To nevar redzēt. Mīlestība ir Dievs; dzīvo mīlestībā! Tas arī veido daļu no apgaismības. Tā ir arī atteikšanās lietot spēku. Tā nav sastopama ārpasaulē.

Mūsdienās pasauli plosa konflikti. Nekur pasaulē mēs nerodam miera. Patiesība, taisnīgums, miers, mīlestība un ne-vardarbība veido cilvēka piecas galvenās īpašības jeb kvalitātes (panchapranas). Mīlestība ir slēptā dziņa, kas aptver visas minētās cilvēku vērtības.

Seko patiesībai, par pamatu sirdī paturot mīlestību. Patiesība ir mūžīga. Patiesība ir Dievs. Laikam ritot, šeit pārmaiņas nav novērojamas. Lai mīlestība tiek atspoguļota patiesības spogulī! Ikreiz, satiekot kādu cilvēku, kas tev nepatīk pasaulīgo attiecību izpratnē, tu viņu uzskati par ienaidnieku. Tu nevari viņu ciest. Tas nav pareizi. Viņš, starp citu, neatšķiras no tevis. Tu un viņš esat tikai viens. Tādējādi tas summējas necieņā pašam pret sevi.

Šajā pasaulē nav tāda jēdziena kā cits cilvēks vai cits priekšmets. Ir tikai viens. Vispirms un pirmkārt, mums ir jāiepazīst un jāseko šai patiesībai.

Diemžēl, mūsdienās, mēs nespējam atrast patiesību šajā pasaulē. Vienalga vai tas būtu izglītībā, politikā vai pasaulīgajā dzīvē, patiesību mēs nemaz neatrodam! Pat tiesas zālē, taisnības mājvietā, cilvēki zvēr pie Dieva un melo. Tāpēc, lai kur tu ietu, visur ar nepatiesību vai meliem sastopies.

Cilvēki ziedo milzum daudz naudas Patiesības nostiprināšanai. Tas nav nepieciešams. Ja vien cilvēki censtos paplašināt mīlestību savā starpā, ar to pietiktu. Katrreiz satiekot kādu, kuru uzskati par savu ienaidnieku, saki: „Manas pranamas tev.” Pateicībā viņi sniegs savas pranamas tev (pranamas – cieņas izrādīšana saliekot plaukstas kopā). Ko mēs jūtam, to arī viņi. Mūsu domas un sajūtas rod atspulgu otrā personā.

Nekur pasaulē tu nevari atrast mieru. Lai, kur tu skatītos, tu ieraudzīsi tikai galatu (apjukumu un nesaskaņas) – lielveikalā, tirgū vai veikalā. Pat viesnīcā tu atradīsi kādu, ķildojamies ar viesmīli, sakot: „Šī idly nav laba, vada nav garšīga vai tā dosa nav pareizi uzcepta,” (idly, idli – kalnumētru kūka; vada – pikants uzkožamais no kartupeļiem; dosa – kviešu miltu pankūka) utt. Pasaulē nav kārtības. Visur ir apjukums un nesaskaņas. Faktiski nekur šajā pasaulē nav rodams vārds „miers”.

No otras puses, atmosfēra šeit, Prasanti Nilajamā, ir pavisam citāda. Šajā zāle valda absolūts miers. Nekur citur nav tik mierpilnas vietas. Tāpat arī ar mīlestības noskaņu. Šāda mīlestības gaisotne nekur citur nav sastopama. Tieši tāpēc simtiem tūkstošu cilvēku no visas pasaules pulcējas šeit.

Kāpēc cilvēki iet uz svētvietām un lūdz? Kāds tam ir mērķis? Lai iemantotu mieru, prieku, svētlaimi un mīlestību. Šie zēni studējuši Brindavanā un Puttaparti. Viņi apceļojusi valsti, bijuši arī uz ārzemēm. Bet dvēseles mieru viņi nav spējuši rast pat uz divām minūtēm.

Īstenībā miers ir paša dvēselē. Nav jēgas meklēt to ārpasaulē. Līdzīgi, patiesība un mīlestība ir atrodami tikai dvēseles dziļumos. Praktizējot mīlestību, tu vari sasniegt jebko šajā pasaulē.

Svami ir Mīlestības iemiesojums. Mīlestība ir Viņa vērtīgākais īpašums. Mans pienākums ir dalīties šajā mīlestībā ar jums visiem. Ja spēsiet saprast Svami mīlestību tās īstenajā būtībā un praktizēt to ikdienā, pieredzēsiet uzplaukumu. Izņemot Svami mīlestību, neko citu nevar nosargāt. Šis Prema Thathwa (Mīlestības princips) būs jāsaprot.

Mēs visi esam brāļi un māsas. Bet domstarpības rodas pat starp brāļiem un māsām. Tādēļ, mīliet viens otru! Allaž saglabājiet priekpilnu noskaņu sevī, ar maigu smaidu sejā. Nekad nevajag kļūt īgnam. Tad tava dzīve tikai kļūs auksta un ideālistiska. Vienmēr esiet laimīgi un priekpilni. Kāpēc, lai justu neapmierinātību? Ar Svami mīlestību un svētību jums ir viss.

Daži cilvēki nespēs tikt galā ar grūtībām. Taču, ja viņi kaut nedaudz pacietīsies, pat sāpes un ciešanas kļūs par pamatu priekam. „Intervāls starp divām sāpēm ir prieks.” „Tu neesi viena persona, bet trīs – viena, tā, kura tu domā, ka esi; otra, kura tu esi citu acīs un trešā, tā, kura tu patiesībā esi.” „Tā, kura tu patiesībā esi” ir īstenā patiesība.

Daudz grāmatu tiks lasīts. Bet, ja nespēsiet saglabāt asu prātu, viss izlasītais kļūs nevērtīgs. Tādējādi, „prāts” ir ļoti svarīgs. Tajā slēpjas apgaismība.

Noteikti esat redzējuši milzum daudz dižu cilvēku sarakstītu sējumu. Katrs no autoriem ir uzsvēries kādu atsevišķu Dualitātes aspektu. Bet kopsummā šie apraksti reprezentē Dualitāti, tas ir Vienu.

Dažkārt tavs prāts vēršas pret sevi. Tas ir tavu domu rezultāts. Viss ir mijiedarbība, atspulgi un atbalsis. Viss labais un ļaunais ir tikai tevī, nevis ārējā pasaulē. Kad tavas uztveres spējas ir sliktas, tu redzi slikto. No otras puses, kad tava uztvere ir laba, tu redzi Dievu visur. Ja jūs atmestu patiesību un mīlestību, un raudzītos uz pasauli no šī skatupunkta, tad jūs atrastu atšķirības it visā.

Mīlestības iemiesojumi! Mīļotie skolnieki!

Jūs visi strādājat tālās zemēs; tajā pašā laikā, jūs atceraties Svami un cenšaties atrasties Viņa Dievišķajā Klātbūtnē vismaz pāris dienas gadā. Šī ir jūsu veiksme (skaļi aplausi). Tam varētu būt tikai viens iemesls: jūsu mīlestība pret Svami. Ja nepastāv nekādas mīlestības saites starp jums un Svami, jums nevajadzētu nākt šeit ar savām ģimenēm, uzņemties lielus izdevumus, pārciest lielu fizisko stresu. Jums ir jāapzinās šī patiesība. Jūs varētu būt studējuši Brindavanā vai Prasanti Nilajamā un tagad strādājat atšķirīgās valstīs. Lai, kur jūs būtu, atcerieties, ka Svami ir ar jums un jūsos. Kad kāds jums jautā no kurienes jūs nākat, atbildiet, ka esat no Brindavanas vai Prasanti Nilajamas. To jūs sakāt sev par gandarījumu. Bet patiesība ir tā, ka Svami ir jūsos, Brindavana ir jūsos, un Prasanti Nilajama ir tikai jūsos. Ja kāds vēlas būt gandarīts ar sevi, viņam ir jāsaprot, ka viss ir viens.

Reliģiju ir daudz, bet mērķis viens.

Apģērbu ir daudz, bet dzija viena.

Dārgakmeņu ir daudz, bet zelts viens.

Govju ir daudz, bet piens viens.

Būtņu ir daudz, bet elpa viena.

Kastu ir daudz, bet cilvēce viena..

(Telugu Poēma)

Cilvēki var būt dažādas ādas krāsas, bet svētlaime, ko tie piedzīvo savās sirdīs ir tikai viena. Mums vajag tiekties pēc šīs svētlaimes, neievērojot individuālas atšķirības. Tās ir vienīgi pagaidu atšķirības.

Dievišķais ir tomēr viens; tas pieņem atšķirīgu apveidu atšķirīgos laika posmos. Kungs Višnu uzņēma dažādus Avatārus Kritha Jūgā. Tas pats Kungs nāca kā Kungs Rāma Tretha laikmetā un Kungs Krišna Dvapara laikmetā. Tas pats dievišķais princips (Dievs) attiecas, kā uz Brahmu (Radītājs), Višnu (Kārtības uzturētājs) un Mahesvaru (Iznīcinātājs). Atšķirīgi vārdi tiek piedēvēti identifikācijas nolūkos.

Kad kāds jautā pēc tava vārda, tu piemini kādu vārdu. Starp citu, tas vārds tev ir vecāku dots. Tu nepiedzimi ar šo vārdu. Piedzimšanas brīdi, tu biji tikai zīdainis. Vārdi tika doti pēc tam. Nelaimīgā kārtā, šodien, mēs strīdamies par Dieva jēdzienu, uz vārdu un veidolu pamata. Lai ko tu nesastaptu, viņi ir Dievišķā iemiesojumi, patiesi. Piemēram; tu satiec ubagu. Šis ubags arī ir Dievs. Dievs šādā veidolā. Tādēļ, dāvā tiem sveicienus. Šādi rīkoties nav slikti. Viss ir Viens; esi vienlīdzīgs ar citiem. Mīli visus un kalpo visiem, esi tiem ubags vai miljonārs.

Fiziskajā plāna šogad var notikt dažādas pārmaiņas. Bet pārmaiņu nebūs garīgajā sfērā. Ir iespējams, ka būs daži konflikti laicīgajā pasaulē šur un tur. Ir gaidāmas arī nelielas pārmaiņas un veidojumi politikā. Var tikt izveidotas dažas jaunas partijas un savienības. „Partijas, partijas un partijas” Kas ir „ partijas” vispār? Tās ir vienīgi tējai, nevis svinībām.

Pret visām cilvēciskām būtnēm ir jāizturas vienādi. Šādi rīkojoties, visi cilvēki būs laimīgi. Labais un sliktais; bauda un sāpes – pret visu būtu jāizturas ar nosvērtību apziņu. Šis ir galvenais cilvēka pienākums. Cilvēka prāts ir jūtīgs pret vairākām pārmaiņām, uz ēdiena rēķina tas ņem dalību vidē, kurā atrodas. Prāts ir kā traks pērtiķis. Tas nav parasts pērtiķis, bet gan „traks pērtiķis”.

Strikti runājot, prāts ir cilvēces sastāvdaļa. Tādēļ tam jābūt laipnam. Šodien, par nelaimi, mēs pārvēršamies par pērtiķiem. Cilvēkam vienmēr būtu jābūt cilvēkam! Neviļus ļaujiet citiem izturēties pret jums, kā viņi vēlas. Bet nedomājiet apzināti, kā citiem nodarīt pāri. Šis ir Mans padoms.

Šis ķermenis vada jau savu 83 gadu. Visos šajos gados, Es nekad nevienam neesmu darījis pāri vai kādam izraisījis sāpes. Es nekad neesmu melojis. Es vienmēr runāju patiesību un tikai patiesību. Tas izraisa manī dziļas sāpes, kad pamanu nepatiesību. Tāpēc, runāsim patiesību un neko citu, kā vien patiesību. Nekļūdīgi, uzvara būs mūsu. Vienmēr ejiet patiesības taku.

Mīliet visus! Ir viegli kādu mīlēt, bet ir grūti kādu ienīst. Ja jūs mīlēsiet viens otru, tad jūsu starpā valdīs vienotība. Visi kļūs par vienu. Kur valda vienotība, tur rodas skaidrība. Kur skaidrība, tur Dievišķais top. Tādēļ, ja vēlas sasniegt Dievišķo, ir jākļūst vienotiem. Un, lai sasniegtu vienotību, cilvēkiem jāatmet mietpilsoniskums.

Šis ir kabatlakatiņš. Tas ir veidots no vairākiem pavedieniem. Ja tas tiks izārdīts vienu pavedienu pēc otra, tad kabatlakatiņa vairs nebūs! Audums ir veidots no pavedieniem, tie, savukārt, no kokvilnas. Līdzīgi, nevar būt cilvēcības bez cilvēkiem pašiem. Cilvēcībai pamazām jāpārtop Dievišķajā.

Dievišķam cilvēkam būs dievišķs spēks. Starp citu, katram piemīt dievišķais spēks. Nav nevienas pašas būtnes bez dievišķā spēka. Bet reti kurš apzinās savu dabisko dievišķo enerģiju.

Bieži cilvēki Man uzdod šādu jautājumu: „Svami! Kā, lai mēs sasniedzam vienotību?” Īstenībā, vienotība ir cilvēces pamatīpašība. Aizmirstot šo patiesību, cilvēki ieslīgst diskusijās par to, cik viņi ir atšķirīgi no kāda, vai arī kāds ir atšķirīgs no viņiem, u.t.t. Dievišķais nekad nevar tikt sasniegts ar šādām atziņām.

Vienmēr domājiet par to, ka jūs un apkārtējie esat viens. Saka: „Mans tēvs ir tāds un tāds, māte ir tāda un tāda vai māsa ir tāda un tāda.” Šādas attiecības nav īstas. Tēvs, māte , māsa, u.c. ir tikai attiecības fiziskajā līmenī. Vīra un sievas attiecības laulībā. Pretējā gadījumā, kurš ir vīrs un, kura ir sieva? Šīs visas ir cilvēka-radītas saistības.

Lai nu kā, kamēr pastāv šis saistības, tās vajadzētu cienīt un ievērot. Vīram un sievai nekad nevajadzētu vienam otru sāpināt. Ja viens no viņiem pieļauj kļūdu, to vajadzētu norādīt otram, lai tas ir spējīgs to labot. Mocīšana, izmantošana un fiziska iespaidošana ir slikti paradumi. Tos nekad nevajadzētu izmantot. Ja jūs visi esat vienoti un dzīvojat apcerē par Dievu, jūs sasniegsiet skaidrību. Tad Svami jums veltīs daršanu (daršana – applausi).

Es piederu jums visiem (applausi). Jūs visi piederat Man. Es nešķiroju starp atsevišķiem cilvēkiem. Ir iespējamas atšķirības starp cilvēkiem dažādos aspektos, tas ir no pasaulīgā skatījuma. Bet garīgajā līmeni visiem cilvēkiem jābūt vienādiem.

Dārgie puiši! Jūs esat atnākuši šeit ar kvēlu mīlestību pret Svami. Lai ar mīlestību top piepildītas jūsu sirdis.

Vienmēr saki patiesību. Runājot patiesību var rasties zināmas grūtības. Tas nav svarīgi, ir jāturas pie patiesības. Panākumi tad būs nekļūdīgi. Nav jābaidās runāt patiesību. Ir jābūt gatavam cīnīties par patiesību. Patiesība viena pati triumfē (Sathjameva Jajathe). Tādēļ vienmēr saki patiesību. Nepatiesība veidos nelāgu reputāciju. Visos apstākļos jāturas pie patiesības.

Piekopiet patiesību. Patiesība ir mīlestība un mīlestība ir patiesība. Ja šie divi kā acuraugs ir kāda dzīvē, viņš iemantos panākumus dzīvē.

Nav tādas Dieva godināšanas kā vārda bhakti (ziedošana) atkārtošana bezsaturīgā daiļrunībā.

Jūs varat būt ļoti izglītoti. Iespējams, esat ieguvuši milzum daudz zināšanu. Tomēr, ja netiek attīstīta spēja atšķirt, iegūtā izglītība un zināšanas var tikt zaudētas pilnībā. Spēja atšķirt, tādēļ, ir ļoti svarīgāka. Ir jāprot atšķirt vai tavs skatījums uz lietām ir pareizs vai nepareizs. Ja par sava viedokļa nekļūdīgumu esi pārliecināts, turies pie tā līdz galam.

Pasaulē šodien valda milzīgs apjukums un haoss. Lai, kur skatītos, vieni vienīgi konflikti. Pasaule ir pilna egoisma un savtības. Kamēr vien šīs divas īpašības ir noteicošās, tikmēr sabrukums būs gaidāms.

Jūs visi esat Šri Sathjas Sai Babas Koledžas studenti. Tāpēc, tiecieties pēc Sathjas Sai Pedagoģiskā Institūta ideāliem. Ja cilvēki par kādu teiks – viņš ir tik jauks un labs; viņš ir Šri Sathjas Sai Koledžas students, Es būšu ļoti laimīgs. Labi vārdi visiem ir jānopelna. Tas Man sniedz lielu prieku (aplausi). Neko vairāk Es nevarētu vēlēties. Es to nevēlos Sevis dēļ. Kādu labu vārdu jūs nopelnat sevis labā. Bangaru (Ak, mīļie)! Veidojiet sevi atbilstoši.

Lai kur jūs atrastos, neaizmirstiet dievišķo Dieva vārdu apceri. Jūs varat apcerēt jebkuru no šiem vārdiem kā Rāma, Krišna, Govinda, Narajana, Madhusudana, Trivikarma, u.c. Kaut arī vārdi ir dažādi, Dievs ir viens. Viņš ir Sahasra Seersha Purusha Sahasraksha Sahasra Pad (Tūkstošiem galvu, acu un kāju ir Kosmiskajai Būtnei). Turieties pie patiesības un mīlestības vienmēr.

(Bhagavans turpināja savu lekciju pēc bhajānas „Hari Bhajana Bina” nodziedāšanas). Prieku, ko mēs gūstam dziedot bhajānas, nevar sasniegt nekā savādāk. Dziedāt bhajānas un apjūsmot Dieva krāšņumu sagādā milzīgu prieku. Es varu dziedāt bhajānas arī melodiski, bet pašlaik Man ir sarežģījumi ar kaklu. Bhajānas dod lielu prieku. Pat ja pārējie nedalās šajā priekā, dziediet bhajānas vieni paši. Es esmu ļoti priecīgs.

(Uzruna vecākiem mācekļiem) kad jūs grasāties doties mājup? Lai kurp jūs ietu, Svami laipnība ir ar jums visā tās pārpilnībā. Bhajānas Es izdalīšu jums visiem rīt. Lai jūs visi, ar līksmām atmiņām, atgrieztos savos mitekļos pēc šīs brīnišķīgās tikšanās.

(no angļu valodas tulkojis Ansis Zālīte)

Sai Baba un Maitreja

Posted in Ticība by pandaselephants on aprīlis 5, 2008

Sai Baba un Maitreja

Sai Baba ir skolotājs jeb guru no Dienvidindijas, kuram ir aptuveni viens vai divi miljoni Sekotāju. Šie cilvēki viņu redz kā Dievu, Visuma radītāju. Viņš ir kosmiskais avatārs. Sai Baba un Maitreja iemieso vienu un to pašu enerģiju – ko mēs saucam par Kristus principu, Mīlestības enerģiju – Sai Baba kosmiskajā līmenī, Maitreja planetārajā līmenī.

„Mīli visus – kalpo visiem”

„Palīdzi vienmēr – nekad nedari pāri”

Maitreja ir radies Zemes evolūcijas laikā. Viņš nenāk ārpus mūsu planētas. Viņš ir Alfa un Omega – pirmais un pēdējais – pirmais, kurš Atlantīdas periodā, cilvēces pirmsākumos, sasniedza dievišķo. Cilvēks kļūst dievišķs, kad sasniedz trešo iesvētīšanu. Tajā laikā tā bija augstākā iesvētība, ko cilvēks uz Zemes varēja sasniegt. Šodien tā būtu trešā no piecām iesvētībām. Sasniedzot piekto iesvētību viņš kļūst par Meistaru, Cilvēks-Dievs (God-Man). Maitreja bija viens no mazās grupas, kas sasniedza trešo iesvētību. Vēl viens bija Buda. Pēdējais no šīs grupas, kas paliks pie cilvēces ir Maitreja. Daži no viņiem ir devušies ārpus šīs planētas vai saules sistēmas. Savukārt citi pacēlušies līdz Šambalai, tāpat kā Buda, atstājot savu fizisko ķermeni, lai nokļūtu tur. Toties Maitreja, visu šo laiku mita Himalajos, lai būtu kopā ar mums. Tā Bībelē tiek izprasti simboli Alfa un Omega.

Sai Baba ir viesis. Viņš ir Garīgais Aizstājējs. Kopš mūsu Planetārais Logoss nespēj panest biežo fizisko manifestāciju, Viņš, laiku pa laikam izsauc, avatārus jeb „Aizstājējus”, lai tie palīdzētu. Tāpat kā mūsu pasaulē, ja karalis nomirst un viņa dēls ir par jaunu valdnieka amatam, nekavējoties tiek izvēlēts aizstājējs, parasti krusttēvs vai brālēn s, lai pārvaldītu troni kamēr zēns izaug. Avatāri ir tiešie starpnieki kosmiskajai enerģijai. Cilvēces vajadzību inspirēti Viņi „nāk no augšas”. Viņi aizstāj planētas Logosu. Tieši šāds avatārs ir Sai Baba. Gandrīz vienmēr ir kāds avatārs jebkurā no laikiem, Ramakrišna un Ramana Maharši bija avatāri. Ciltskoks no Babadži līdz Joganandai bija avatāri. Daži avatāri ir pilnīgi nezināmi: Viņi nesniedz nekādas mācības, neviens par Viņiem neko nav dzirdējis, bet Viņu klātbūtne ir paliekoša. Bez Viņu klātbūtnes šī pasaule būtu daudz skumjāka nekā tā ir pašlaik.

B.Krēmes atbildes uz jautājumiem

J. Vai pēc Viņa trim inkarnācijām Širdi, Sathja un Prema Sai, Sai Baba vēl kādreiz inkarnēsies?

A. Tas vēl joprojām nav zināms, pat Sai Babam.

J. Kapēc Sai Baba nerunā ar saviem sekotājiem par Kristu, vai vismaz nelūdz Viņiem veikt Lielo Invokāciju, kas ir tik spēcīgs un nepieciešams rīks transformācijai?

A. Viens no iemesliem, kāpēc Viņš nerunā par Maitreju, Kristu, ir tas, ka Viņa sekotāji visu, ko Viņš saka, uztver kā neapstrīdamu patiesību. Ja Viņš teiktu: „Kristus patiešām ir pasaulē. Pēc Krēmes kunga teiktā: „ Viņš pašlaik atrodas Londonā””, simtiem tūkstošu Sai Babas pielūdzēju Viņam ticētu. Šādi rīkojoties, Viņš lauztu Viņu brīvo gribu, tiesības uz garīgo jeb spirituālo piederību.

Kā jūs domājat, kāpēc tādam cilvēkam kā man ir uzticēts šis darbs? Kāpēc ne Pāvestam? Kāpēc ne Anglijas Karalienei? Kāpēc ne Sai Babam? Tāpēc, ka Viņiem piemīt autoritāte, kas spēj ietekmēt jūsu brīvo gribu.

Sai Babam ir ļoti īpašas savstarpējas attiecības ar Maitreju. Sai Baba sauktu sevi, sauc sevi, par Kungu, jo Viņš sevi apzinās kā Dievu. Ikviens, kurš saprot, ka nav šķirams no Augstākā – vienalga vai tas būtu Meistars, Kristus, Sai Baba, sajūt sevi kā Dievu. Viņš nav tikai tā Kunga manifestācija, bet gan pats ir Kungs, un pieredz sevi kā Dievu.

Kad mēs sasniedzam Dieva apzināšanos, mēs sajūtam, ka esam Dievs, tāpēc, ka nekas cits nemaz nepastāv. Ir tikai Dievs. Mēs vai nu piedzīvojam sevi kā Dievu, tāpēc esam Dievs, vienoti iekšējā veselumā ar savu duālo dabu, vai arī šī pieredze ir ierobežota. Ja tā ir kādā no veidiem, tad mēs jūtam vismaz daļēju nošķiršanu. Tieši šāda veida pieredze ir lielākajai daļai cilvēku.

J. Jūs apgalvojat, ka Kungs Maitreja bija Krišna. Tajā pašā laikā Sai Baba iepazīstināja ar sevi arī kā Krišna. Vai jūs varat to izskaidrot?

A. Es ticu, ka Krišna bija Maitrejas iepriekšējā manifestācija, bet arī Sai Babam ir taisnība (ja man ļauts tā teikt) apgalvojot, ka Viņš ir Krišna. Tā kā enerģijas līmeņi ir ļoti dažādi, proti, Mīlestības, tad atbilde būtu meklējama tieši šeit. Sai Baba ir kosmiskais Avatārs un iemieso šīs enerģijas kosmiskajā līmenī jeb aspektā, Maitreja, turpretī, ir planetārais Avatārs, tādējādi, pildot savas funkcijas planetārajā līmenī. Katrs ir Dieva Mīlestības manifestācija. Maitrejas individuālā apziņa izpaudās, pārklājoties Krišnas apziņai (tādā pašā veidā, kā tas notika Palestīnā caur Jēzu), kamēr Sai Baba identificējas ar kosmisko Krišnu vai Kristus principu.

J. Kāda ir Budas loma mūsu planetārajā Hierarhijā? Kādas ir Viņa attiecības ar Maitreju?

A. Buda vairs nelieto fizisko ķermeni, bet gan ir apmeties mūsu planētas augstākajā garīgajā centrā – Šambalā, kas, starp citu, atrodas divos augstākajos ēteros [ēteriskos plānos] virs Gobi tuksneša. Viņš darbojas kā Šambalas un Hierarhijas dievišķais starpnieks, pārnesot Plānu Hierarhijas trim lielajiem kungiem (Kristum, Manu un Civilizācijas Kungam), pielāgojot un palīdzot to nonest cilvēcei. Viņš ir Maitrejas brālis.

Viņi abi bija no pirmās grupas, kura sasniedza trešo iesvētību vēl Atlantīdas laikā. Kopš tā laika Viņi ir atradušies cilvēces priekšgalā. Buda ir cieši saistīts ar Maitrejas Cilvēces Skolotāja misijas darbību un nodomiem.

No Bendžamina Krēmes „Maitrejas Misija II” („Maitreyas Mission II”, 1993, Benjamin Creme, London).

Sai Babas pamatmācības:

1. Cieniet Visas reliģijas un Visas tautas

2. Kalpojiet Cilvēkam, lai kalpotu Dievam

3. Saglabājiet harmoniju un tīrību domās, vārdos un darbos

4. Mīliet Dievu, bīstaties grēka un ievērojiet tikumus

5. Atbrīvojiet Ego; īstenojiet Dievišķo sevī

Maitreja ir teicis:

„Es neesmu nācis, lai piesaistītu sev sekotājus, katram no jums būtu jāturpina pilnveidoties savas reliģijas tradīcijas ietvaros. Patiess māceklis ir tas, kurš ciena tradīcijas. Cieni savas reliģijas un ideoloģijas, īsumā – savu domu formu, un tu pieredzēsi Meistaru. Pat ja tu redzi Mani, neskrien Man pakaļ. Ja skriesi Man pakaļ, tu Mani pazaudēsi. Ja tu Mani izrādi citiem, tu nezini, kas Es esmu. Mani nevar pakļaut savtīgiem nolūkiem, Es piederu visiem.”

„Tu radīsi prieku pats sevī, kad atklāsi, ka Visuvarenais ir kopā ar tevi katru mīļu mirkli. Tad tu pieredzēsi patiesu iekšējo brīvību. Un skumjām, alkatībai vai naidam vairs nebūs vietas.”

„Esi, kas tu esi. Neļauj citiem sagūstīt savu pašcieņu un godu. Neļauj nevienam mest ēnu pār tevi. Meistars sniedz mācību, bet nevienam to neuzspiež. Nesekojiet viens otram. Ja piekopsi atklātību domās, patiesumu garā un nepieķeršanos, tad tu iepazīsi sevi, iepazīsi Mani un iepazīsi Augstāko.”

„Mans Plāns ir jums parādīt, ka izkļūt no problēmām var ieklausoties patiesajā Dieva balsī, kas nāk no jūsu pašu sirdīm, lai jūs dalītos priekā ar saviem brāļiem un māsām it visur.”

„Atcerieties to un neaizmirstiet, ka nāku, lai mainītu visu. Mana atnākšana nesīs mieru. Tāpat arī mana klātbūtne radīs šķelšanos. Mīlestība, kas Es esmu, kā zobens šķels visus cilvēkus, atšķirs patiesību no meliem, attīrīs ceļu jaunajai gaismai, kuru Es nesu. Kaut jūs būtu starp tiem, kas spēj izturēt šīs pārmaiņas un pieņemt manu gaismu.”

No Kristus, Maitrejas vēstulēm (“Messages from Maitreya the Christ” One Hundred Forty Messages (Tara Press; London & Los Angeles))

Pēc Maitrejas teiktā: „Vienīgi tu Pats esi no svara. Tu Pats esi šī nemirstīgā būtne.” Ciešanas rodas, identificējoties ar jebko, kas neesi tu Pats. Pajautā sev: „Kas es esmu?”, un tu sapratīsi, ka identificē sevi vai nu ar matēriju (ķermeni), vai ar domu (prātu), vai ar enerģiju (garu). Bet tu neesi neviens no tiem. „Prāts, gars un ķermenis ir Dieva tempļi.”, Pats šajos tempļos piedzīvo „Augstāko Būtību un Tapšanu.”

Viens no vienkāršākajiem veidiem, kā iepazīt Mani, saka Maitreja, ir:

 • Esi atklāts savās domās
 • Esi patiess garā, un
 • Praktizē nepieķeršanos

Jebkura darbība, kas veikta ar nekrietnumu domās, neīstumu garā un pieķeršanos, ir destruktīva. Piemēram, kad tu domā vienu, runā citu un dari vēl citādi, tas ved pie sevis pazaudēšanas. Atklātība domās ved pie atklātības runā, kas, savukārt, ved pie atklātības rīcībā. Šī saskaņa noved pie miera un laimes. Bez nepieķeršanās nav pestīšanas. Nepieķeršanās ir pašas efektīvākās „zāles”. Apgūt nepieķeršanos ir māksla.

No Maitrejas mācībām par Sevis realizāciju.

Maitrejas prioritātes:

 • Stiprināt mieru
 • Atklāt Dalīšanās principu
 • Atbrīvot cilvēkus no baiļu un vainas apziņas – attīrīt cilvēku prātus un sirdis
 • Izglītot cilvēci dzīves likumos un Mīlestībā
 • Iepazīstināt ar noslēpumiem
 • Parādīt katras tautas atsevišķo un vērtīgo, neatstājot nevienu novārtā
 • Noņemt barjeras ceļošanai un savstarpējai apmaiņai starp cilvēkiem
 • Izveidot zināšanu krātuvi, kura būtu pieejama katram

„Maldīgi ir ticēt, kā daži to dara, ka Kristus darbosies galvenokārt caur baznīcām vai pasaules reliģijām… Viņš izmantos visus iespējamos kanālus, lai tiktu paplašināta cilvēka apziņa un izveidota pareiza motivācija… baznīcas ir tikai viens no apmācības ceļiem, kurus Viņš izmantos…

Viņš nenāks kā seno reliģiju atjaunotājs, ieskaitot Kristietību, bet Viņš nāks atjaunot cilvēku ticību Tēva mīlestībai, kurai pierādījums ir dzīvajā Kristū un ciešajās, subjektīvajās un nesaraujamās saitēs, kas pastāv starp cilvēkiem… ” Tibetietis

(no angļu valodas tulkojis Ansis Zālīte, avots http://www.lightinfo.com )

Dao un De

Posted in Ticība by pandaselephants on aprīlis 1, 2008
Laodzi
Daodedzin
sacerējums par Dao un De
(tulkojis Vilnis Zariņš)
Laodzi ir senķīniešu filosofs un spriežot pēc vēstures sniegtajām liecībām, iespējams, Konfūcija laikabiedrs. Tomēr pavisam atšķirīgas būtnes, aplūkojot viņu abu sniegtās mācības. Vienīgais, ko varu minēt šajā sakarā ir Daba. Visuspēcīgā Daba, kuras bērni esam mēs visi. Šī gramata man deva iespēju iepazīt, vai pareizāk, apjaust Dabu, Cilvēku un Sabiedrību no cita skatupunkta.
Dao radot nepiesaista,
Tāpēc visas būtnes tiecas pēc tā.

Kāda ir dzīves jēga?

Posted in Ticība by MartinsWiki on marts 22, 2008