Vai catar coquinho.

Sai Baba un Maitreja

Posted in Ticība by pandaselephants on aprīlis 5, 2008

Sai Baba un Maitreja

Sai Baba ir skolotājs jeb guru no Dienvidindijas, kuram ir aptuveni viens vai divi miljoni Sekotāju. Šie cilvēki viņu redz kā Dievu, Visuma radītāju. Viņš ir kosmiskais avatārs. Sai Baba un Maitreja iemieso vienu un to pašu enerģiju – ko mēs saucam par Kristus principu, Mīlestības enerģiju – Sai Baba kosmiskajā līmenī, Maitreja planetārajā līmenī.

„Mīli visus – kalpo visiem”

„Palīdzi vienmēr – nekad nedari pāri”

Maitreja ir radies Zemes evolūcijas laikā. Viņš nenāk ārpus mūsu planētas. Viņš ir Alfa un Omega – pirmais un pēdējais – pirmais, kurš Atlantīdas periodā, cilvēces pirmsākumos, sasniedza dievišķo. Cilvēks kļūst dievišķs, kad sasniedz trešo iesvētīšanu. Tajā laikā tā bija augstākā iesvētība, ko cilvēks uz Zemes varēja sasniegt. Šodien tā būtu trešā no piecām iesvētībām. Sasniedzot piekto iesvētību viņš kļūst par Meistaru, Cilvēks-Dievs (God-Man). Maitreja bija viens no mazās grupas, kas sasniedza trešo iesvētību. Vēl viens bija Buda. Pēdējais no šīs grupas, kas paliks pie cilvēces ir Maitreja. Daži no viņiem ir devušies ārpus šīs planētas vai saules sistēmas. Savukārt citi pacēlušies līdz Šambalai, tāpat kā Buda, atstājot savu fizisko ķermeni, lai nokļūtu tur. Toties Maitreja, visu šo laiku mita Himalajos, lai būtu kopā ar mums. Tā Bībelē tiek izprasti simboli Alfa un Omega.

Sai Baba ir viesis. Viņš ir Garīgais Aizstājējs. Kopš mūsu Planetārais Logoss nespēj panest biežo fizisko manifestāciju, Viņš, laiku pa laikam izsauc, avatārus jeb „Aizstājējus”, lai tie palīdzētu. Tāpat kā mūsu pasaulē, ja karalis nomirst un viņa dēls ir par jaunu valdnieka amatam, nekavējoties tiek izvēlēts aizstājējs, parasti krusttēvs vai brālēn s, lai pārvaldītu troni kamēr zēns izaug. Avatāri ir tiešie starpnieki kosmiskajai enerģijai. Cilvēces vajadzību inspirēti Viņi „nāk no augšas”. Viņi aizstāj planētas Logosu. Tieši šāds avatārs ir Sai Baba. Gandrīz vienmēr ir kāds avatārs jebkurā no laikiem, Ramakrišna un Ramana Maharši bija avatāri. Ciltskoks no Babadži līdz Joganandai bija avatāri. Daži avatāri ir pilnīgi nezināmi: Viņi nesniedz nekādas mācības, neviens par Viņiem neko nav dzirdējis, bet Viņu klātbūtne ir paliekoša. Bez Viņu klātbūtnes šī pasaule būtu daudz skumjāka nekā tā ir pašlaik.

B.Krēmes atbildes uz jautājumiem

J. Vai pēc Viņa trim inkarnācijām Širdi, Sathja un Prema Sai, Sai Baba vēl kādreiz inkarnēsies?

A. Tas vēl joprojām nav zināms, pat Sai Babam.

J. Kapēc Sai Baba nerunā ar saviem sekotājiem par Kristu, vai vismaz nelūdz Viņiem veikt Lielo Invokāciju, kas ir tik spēcīgs un nepieciešams rīks transformācijai?

A. Viens no iemesliem, kāpēc Viņš nerunā par Maitreju, Kristu, ir tas, ka Viņa sekotāji visu, ko Viņš saka, uztver kā neapstrīdamu patiesību. Ja Viņš teiktu: „Kristus patiešām ir pasaulē. Pēc Krēmes kunga teiktā: „ Viņš pašlaik atrodas Londonā””, simtiem tūkstošu Sai Babas pielūdzēju Viņam ticētu. Šādi rīkojoties, Viņš lauztu Viņu brīvo gribu, tiesības uz garīgo jeb spirituālo piederību.

Kā jūs domājat, kāpēc tādam cilvēkam kā man ir uzticēts šis darbs? Kāpēc ne Pāvestam? Kāpēc ne Anglijas Karalienei? Kāpēc ne Sai Babam? Tāpēc, ka Viņiem piemīt autoritāte, kas spēj ietekmēt jūsu brīvo gribu.

Sai Babam ir ļoti īpašas savstarpējas attiecības ar Maitreju. Sai Baba sauktu sevi, sauc sevi, par Kungu, jo Viņš sevi apzinās kā Dievu. Ikviens, kurš saprot, ka nav šķirams no Augstākā – vienalga vai tas būtu Meistars, Kristus, Sai Baba, sajūt sevi kā Dievu. Viņš nav tikai tā Kunga manifestācija, bet gan pats ir Kungs, un pieredz sevi kā Dievu.

Kad mēs sasniedzam Dieva apzināšanos, mēs sajūtam, ka esam Dievs, tāpēc, ka nekas cits nemaz nepastāv. Ir tikai Dievs. Mēs vai nu piedzīvojam sevi kā Dievu, tāpēc esam Dievs, vienoti iekšējā veselumā ar savu duālo dabu, vai arī šī pieredze ir ierobežota. Ja tā ir kādā no veidiem, tad mēs jūtam vismaz daļēju nošķiršanu. Tieši šāda veida pieredze ir lielākajai daļai cilvēku.

J. Jūs apgalvojat, ka Kungs Maitreja bija Krišna. Tajā pašā laikā Sai Baba iepazīstināja ar sevi arī kā Krišna. Vai jūs varat to izskaidrot?

A. Es ticu, ka Krišna bija Maitrejas iepriekšējā manifestācija, bet arī Sai Babam ir taisnība (ja man ļauts tā teikt) apgalvojot, ka Viņš ir Krišna. Tā kā enerģijas līmeņi ir ļoti dažādi, proti, Mīlestības, tad atbilde būtu meklējama tieši šeit. Sai Baba ir kosmiskais Avatārs un iemieso šīs enerģijas kosmiskajā līmenī jeb aspektā, Maitreja, turpretī, ir planetārais Avatārs, tādējādi, pildot savas funkcijas planetārajā līmenī. Katrs ir Dieva Mīlestības manifestācija. Maitrejas individuālā apziņa izpaudās, pārklājoties Krišnas apziņai (tādā pašā veidā, kā tas notika Palestīnā caur Jēzu), kamēr Sai Baba identificējas ar kosmisko Krišnu vai Kristus principu.

J. Kāda ir Budas loma mūsu planetārajā Hierarhijā? Kādas ir Viņa attiecības ar Maitreju?

A. Buda vairs nelieto fizisko ķermeni, bet gan ir apmeties mūsu planētas augstākajā garīgajā centrā – Šambalā, kas, starp citu, atrodas divos augstākajos ēteros [ēteriskos plānos] virs Gobi tuksneša. Viņš darbojas kā Šambalas un Hierarhijas dievišķais starpnieks, pārnesot Plānu Hierarhijas trim lielajiem kungiem (Kristum, Manu un Civilizācijas Kungam), pielāgojot un palīdzot to nonest cilvēcei. Viņš ir Maitrejas brālis.

Viņi abi bija no pirmās grupas, kura sasniedza trešo iesvētību vēl Atlantīdas laikā. Kopš tā laika Viņi ir atradušies cilvēces priekšgalā. Buda ir cieši saistīts ar Maitrejas Cilvēces Skolotāja misijas darbību un nodomiem.

No Bendžamina Krēmes „Maitrejas Misija II” („Maitreyas Mission II”, 1993, Benjamin Creme, London).

Sai Babas pamatmācības:

1. Cieniet Visas reliģijas un Visas tautas

2. Kalpojiet Cilvēkam, lai kalpotu Dievam

3. Saglabājiet harmoniju un tīrību domās, vārdos un darbos

4. Mīliet Dievu, bīstaties grēka un ievērojiet tikumus

5. Atbrīvojiet Ego; īstenojiet Dievišķo sevī

Maitreja ir teicis:

„Es neesmu nācis, lai piesaistītu sev sekotājus, katram no jums būtu jāturpina pilnveidoties savas reliģijas tradīcijas ietvaros. Patiess māceklis ir tas, kurš ciena tradīcijas. Cieni savas reliģijas un ideoloģijas, īsumā – savu domu formu, un tu pieredzēsi Meistaru. Pat ja tu redzi Mani, neskrien Man pakaļ. Ja skriesi Man pakaļ, tu Mani pazaudēsi. Ja tu Mani izrādi citiem, tu nezini, kas Es esmu. Mani nevar pakļaut savtīgiem nolūkiem, Es piederu visiem.”

„Tu radīsi prieku pats sevī, kad atklāsi, ka Visuvarenais ir kopā ar tevi katru mīļu mirkli. Tad tu pieredzēsi patiesu iekšējo brīvību. Un skumjām, alkatībai vai naidam vairs nebūs vietas.”

„Esi, kas tu esi. Neļauj citiem sagūstīt savu pašcieņu un godu. Neļauj nevienam mest ēnu pār tevi. Meistars sniedz mācību, bet nevienam to neuzspiež. Nesekojiet viens otram. Ja piekopsi atklātību domās, patiesumu garā un nepieķeršanos, tad tu iepazīsi sevi, iepazīsi Mani un iepazīsi Augstāko.”

„Mans Plāns ir jums parādīt, ka izkļūt no problēmām var ieklausoties patiesajā Dieva balsī, kas nāk no jūsu pašu sirdīm, lai jūs dalītos priekā ar saviem brāļiem un māsām it visur.”

„Atcerieties to un neaizmirstiet, ka nāku, lai mainītu visu. Mana atnākšana nesīs mieru. Tāpat arī mana klātbūtne radīs šķelšanos. Mīlestība, kas Es esmu, kā zobens šķels visus cilvēkus, atšķirs patiesību no meliem, attīrīs ceļu jaunajai gaismai, kuru Es nesu. Kaut jūs būtu starp tiem, kas spēj izturēt šīs pārmaiņas un pieņemt manu gaismu.”

No Kristus, Maitrejas vēstulēm (“Messages from Maitreya the Christ” One Hundred Forty Messages (Tara Press; London & Los Angeles))

Pēc Maitrejas teiktā: „Vienīgi tu Pats esi no svara. Tu Pats esi šī nemirstīgā būtne.” Ciešanas rodas, identificējoties ar jebko, kas neesi tu Pats. Pajautā sev: „Kas es esmu?”, un tu sapratīsi, ka identificē sevi vai nu ar matēriju (ķermeni), vai ar domu (prātu), vai ar enerģiju (garu). Bet tu neesi neviens no tiem. „Prāts, gars un ķermenis ir Dieva tempļi.”, Pats šajos tempļos piedzīvo „Augstāko Būtību un Tapšanu.”

Viens no vienkāršākajiem veidiem, kā iepazīt Mani, saka Maitreja, ir:

 • Esi atklāts savās domās
 • Esi patiess garā, un
 • Praktizē nepieķeršanos

Jebkura darbība, kas veikta ar nekrietnumu domās, neīstumu garā un pieķeršanos, ir destruktīva. Piemēram, kad tu domā vienu, runā citu un dari vēl citādi, tas ved pie sevis pazaudēšanas. Atklātība domās ved pie atklātības runā, kas, savukārt, ved pie atklātības rīcībā. Šī saskaņa noved pie miera un laimes. Bez nepieķeršanās nav pestīšanas. Nepieķeršanās ir pašas efektīvākās „zāles”. Apgūt nepieķeršanos ir māksla.

No Maitrejas mācībām par Sevis realizāciju.

Maitrejas prioritātes:

 • Stiprināt mieru
 • Atklāt Dalīšanās principu
 • Atbrīvot cilvēkus no baiļu un vainas apziņas – attīrīt cilvēku prātus un sirdis
 • Izglītot cilvēci dzīves likumos un Mīlestībā
 • Iepazīstināt ar noslēpumiem
 • Parādīt katras tautas atsevišķo un vērtīgo, neatstājot nevienu novārtā
 • Noņemt barjeras ceļošanai un savstarpējai apmaiņai starp cilvēkiem
 • Izveidot zināšanu krātuvi, kura būtu pieejama katram

„Maldīgi ir ticēt, kā daži to dara, ka Kristus darbosies galvenokārt caur baznīcām vai pasaules reliģijām… Viņš izmantos visus iespējamos kanālus, lai tiktu paplašināta cilvēka apziņa un izveidota pareiza motivācija… baznīcas ir tikai viens no apmācības ceļiem, kurus Viņš izmantos…

Viņš nenāks kā seno reliģiju atjaunotājs, ieskaitot Kristietību, bet Viņš nāks atjaunot cilvēku ticību Tēva mīlestībai, kurai pierādījums ir dzīvajā Kristū un ciešajās, subjektīvajās un nesaraujamās saitēs, kas pastāv starp cilvēkiem… ” Tibetietis

(no angļu valodas tulkojis Ansis Zālīte, avots http://www.lightinfo.com )

Advertisements

Viena atbilde

Subscribe to comments with RSS.

 1. vumi said, on aprīlis 5, 2008 at 5:14 pēcpusdienā

  Interesanti uzzināt par šādām personībām. Un šeit pierādās tas, cik maz es zinu. Maitrejas prioritātes un Sai Babas pamatmācības ir tiešām labas. Vērts padomāt.


Komentēt

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: