Vai catar coquinho.

Daži ieteikumi, kā pareizi klausīties un runāt ar cilvēkiem

Posted in Izglītība, Mācības by vivsne on marts 29, 2008

Katram no mums dažreiz gadās situācijas, kad tiekamies ar cilvēku, paziņu un mēs nezinām kā pareizi ar šo cilvēku runāt vai uzvesties. Un arī klausīties ir jāmāk, lai cilvēks ar ko jūs klausāties būtu ieinteresēts.

Sākumā apskatīsim kā būtu ieteicams klausīties un kā kļūt par labāku klausītāju.

Kāpēc cilvēki neprot klausīties un kādi tam var būt iemesli? Amerikāņu sociologs V. Jomanss uzskata, ka šie iemesli ir:

  • cilvēks domā daudz ātrāk, nekā runā, mēs jau iepriekš varam prognozēt, kas tiks tūlīt pateikts, līdz ar to kļūst garlaicīgi un mēs vairāk nesekojam sarunai,
  • ja sarunas laikā mums ko saka, mēs cenšamies apsvērt iespējamo atbildi, nevis turpinām klausīties,
  • ja tiek stāstīts par jaunām idejām, kas jau sākumā mūs neapmierina, nenoklausoties līdz galam, mēs sākam pārdomāt, kā tās noraidīt,
  • jau sākotnēji mums nepatīk runātājs un mēs neieklausāmies viņa teiktajā,
  • mēs nesaprotam, par ko tiek runāts, un vienkārši mājam ar galvu it kā piekristu, lai gan tai laikā risinām pilnīgi citas domas.

Kā kļūt par labu klausītāju? Lai izkoptu klausīšanās mākslu, vispirms ir jāapzinās savas klausīšanās iemaņas. Zinot savus sliktos un labos paradumus, ir iespējams tos pilnveidot. Bez tam klausīšanās sākas ar labvēlīgu vidi. Grūti uzklausīt citu cilvēku, ja valda baiļu sajūta vai iekšēja spriedze.

Jūs uzskatīs par uzmanīgu klausītāju, ja:

  • būsiet iejūtīgs pret sarunas biedru, cieniet faktu, ka viņš grib uzsākt sarunu tieši ar jums,
  • jau sarunas sākumā panāksiet savstarpēju saprašanos ar sarunas partneri,
  • centīsieties nepārtraukt runātāju, jo pacietīga klausīšanās var palīdzēt atrisināt saspīlētas situācijas un mazināt sarunas biedra agresivitāti,
  • pietiekoši daudz skatīsieties uz savu sarunas biedru, ja iespējams acīs (lai gan kautrīgiem cilvēkiem tas var būt nepatīkami),
  • neizdarīsiet pārsteidzīgus un priekšlaicīgus secinājumus.

Svarīgi sarunas laikā koncentrēt uzmanību un izvairīties no blakus domām. Bez tam nevajadzētu ļauties negatīvām emocijām pret runātāja izteiktiem atsevišķiem vārdiem vai domām. Šai gadījumā jāmēģina izprast, ko ar to grib pateikt sarunas biedrs, nevis, kā jūs to uztverat. Runājot ir ieteicams atrast laiku pauzēm, lai arī partneris varētu izteikties un iesaistīties sarunā.

Sarunājoties ir jāpievērš uzmanība savai ķermeņa “valodai”. Nedrīkst ieņemt “aizsardzības” pozu, t. i., sakrustot rokas un kājas, savilkt citus ķermeņa muskuļus. To sarunas partneris saprot kā noslēgšanos un atklāta, brīva saruna turpmāk nav iespējama.

Ikvienas sarunas laikā ir jābūt vērīgiem – jāvēro arī partnera nevārdiskie signāli (žesti, mīmika, balss intonācija u.c.). Svarīgi, lai runātāja vārdi atbilst viņa neverbāliem signāliem, ja nē – iespējams viņš nerunā patiesību.

Sarunā vislabāk palīdz atklātie jautājumi. Tie sākas ar vārdiem “cik”, “kas”, “kāpēc”, “ko”, u. tml. Atklātie jautājumi rosina sarunas biedru iesaistīties dialogā, izsaka interesi par viņa viedokli, mudina sniegt nepieciešamo informāciju. Atklātie jautājumi veicina brīvu sarunas risināšanos. Protams, arī šos jautājumus nevajadzētu uzdot ļoti lielā daudzumā, jo to var uztvert kā uzmācību.

Un vēl arī kā pareizi klausīties cilvēkos. Tas ir ļoti svarīgi sastopoties ar mazpazīstamu cilvēku.

Runā mierīgi, labāk drusku lēnāk nekā par ātru, tikai sargies vārdus pārāk stiept.

Runā skaidri, bet neapstājies pēc katra vārda, runā skaļi, bet nekliedz un neķērc.

Runā dabīgi un vienkārši, sargies no teatrālisma un pārspīlējumiem.

Nemētājies ar rokām un nevaiksties, bet skaties atklāti sejā tam, ar kuru tu runā.

Nenorij gala zilbju, bet arī pārāk neuzsver tās.

Lūko savu balsi padarīt lokanu un neaizmirsti, ka jau no balss skaņas var noteikt cilvēka raksturu un jūtas.

No kā jāizsargājas runājot?

Nesaki katra vārda galā: «bez šaubām», «vai nē?», «šaus­mīgi», «ko jūs sakiet», «es jums saku», «saprotiet», «zin».

Sargies atkārtot vārdus un izteicienus. Starp saviem pazīstamiem tu droši vien atcerēsies kādu, kas ar to palicis smieklīgs.

Šie ir, tikai daži lietas ko vajadzētu ievērot runājot ar cilvēku. Lai gan tas var atšķirties, jo dažādās situācijās mēs runājam ar dažādiem cilvēkiem. Bet, tomēr pieklājības normas, gan klausoties, gan runājot ir jāievēro, jo savādāk sarunu biedram var palikt slikts iespaids par jums.

Plašāka informācija:  http://www.liis.lv/vesels/Veseliba/10/10teksts.html  http://www.stilaparks.lv/

Komentēt

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

%d bloggers like this: